Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ไก่ไข่
ไก่ไข่ ไข่เชื้อราคาถูก
 

สวนแสงเดือนฉาย

ยินดีต้อนรับ

************

ดี + ถูก
คือนโยบายหลักของ.........
สวนแสงเดือนฉาย

ดังนั้น

ต้นไม้ดี ราคาถูก
คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นมอบให้ท่าน

*************

แวะมาเยี่ยมเราที่สวนนะ

ที่ ... แก่งกระจาน เพชรบุรี

ทางหลวง 3510

( ถนน by pass )

กิโลเมตรที่ 54.5

*************

 

******
คลังความรู้....สวนแสงเดือนฉาย
ต้นเทียนทอง
 เทียนทอง  www.SDC-garden.com สวนแสงเดือนฉาย       เทียนทอง นัับเป็นหนึ่งในสี่ของ
ไม้หลักที่ นิยมใช้ในการตกแต่งสนาม
( ไม้ที่นิยมในการตกแต่งสนามได้แก่
เข็มรั้ว ชาดัด ไทรทอง เทียนทอง ) ทั้งนี้เป็นนื่องจากใบของเทียนทองมีสี
เหลืองเขียว ทำให้สนามมีสีเหลืองเด่น
งาม สดใส
   
        เนื่องจากสีเหลืองของใบเทียนทอง จึงนิยมปลูกเทียนทองเป็นแถวอยู่ด้าน หน้า และปลูกชาดัดเป็นแถวทางด้านหลัง หรือ ปลูุกเทียนทองเป็นช่วงๆสลับกับ ต้นชาดัด  ทำให้มองเห็นเป็นหย่อมสีเหลืองของเทียนทองสลับกับหย่อมสีเขียว ของ ชาดัด
        
       นอกจากนี้ เพื่อให้สนามมีสีสรร มากขึ้น ก็อาจใช้เทียนทองตัดเป็นลวดลายสลับกับ สีม่วงแดงของต้นผัก โขมแดง (ดังรูป) ซึ่งจะทำให้ดูเด่นงามขึ้นมาก
       ในกรณีที่ไม่มีผักโขมแดง ก็อาจ
ใช้ต้นฤาษีผสมพันธุ์สีนำ้ตาลแดง
แทนก็ได้
เทียนทอง www.SDC-garden.com สวนแสงเดือนฉาย
         เทียนทองสลับผักโขมแดง
   
        ในสนามที่ใหญ่ๆ  นิยมปลูกเทียนทองให้สูงประมาณ100 - 120 ซม. และ
ปลูกเป็นบริเวณกว้าง จากนั้น ตัดแต่งยอดเทียนทองเป็นรูปร่มใหญ่บ้าง ร่มเล็ก
บ้าง สูงบ้างต่ำบ้าง ทำให้แลเห็นเป็นคลื่นทองสูงๆต่ำๆ่่  ดูสวยดี   ส่วนโคนต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่แดดส่องไม่ถึง   มักไม่มีใบ   ทำให้เห็นแต่ลำต้นและกิ่งก้าน ไม่สวยงาม จึงควรปลุกไม้เล็กที่โคนต้นเทียนทอง เพื่อปกปิดกิ่งก้านที่ไม่สวย ไม้เล็กที่ใช้ปลูกโคน เทียนทองได้แก่ ต้นแดงสิงคโปร์ ต้นโกสน
   

       เทียนทองเป็นไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรครบกวน การดูแลจึงมีเพียงการ
รดน้ำวันละครั้ง ใส่ปุ๋ยบ้าง ก็จะได้ต้นเทียนทองที่งามตา ที่สำคัญที่ต้องระลึก
ไว้เสมอคือ เทียนทองเป็นไม้ที่ต้องการแดดจัดตลอดวัน ถ้าปลูกเทียนทอง ไว้ใต้ร่มไม้อื่น ใบจะออกสีเขียว ไม่เป็นสีเหลือง ดูไม่สวยงาม   ดังนั้น จึงควร ต้องปลูกต้นเทียนทองในที่กลางแจ้ง พ้นจากร่มไม้ หรือร่มชายคาบ้าน

เทียนทองขาดแดด www.SDC-garden.com สวนแสงเดือนฉาย เทียนทองกลางแจ้ง www.SDC-garden.com สวนแสงเดือนฉาย
เทียนทองใต้ร่มไม้ เทียนทองกลางแจ้ง
   
         เทียนทองที่เติบโตใหญ่สมบูรณ์ จะให้ดอกสีม่วงสวยงามมาก และเมื่อ ดอกร่วงลง ก็จะเห็นผลเทียนทองเป็นลูกเล็กๆ สีเหลืองน้ำ้ตาล ขนาดประมาณ  1 ซม. ห้อยระย้าเต็มต้น สวยมาก
ลูกเทียนทอง www.SDC-garden.com สวนแสงเดือนฉาย

         ถึงแม้เทียนทองมีลูกมากมาย แต่การขยายพันธุ์เทียนทอง นิยมใช้
้วิธีการปักชำมากกว่า

 
สนามสวยด้วยเทียนทอง..... สวนแสงเดือนฉาย
 

 

 

โลกน่าอยู่ด้วย....ธรรมะ
ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องแพ้ว

ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่
มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล
ทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน
แม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟ
    เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า
    เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
    เมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร
    เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา
อันความตายชายนารีหนีไม่พ้น
จะมีจนก็ต้องตายวายเป็นผี
ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที
ไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรา
    ควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่ว
    ไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหา
    หมั่นเจริญศีลสมาธิและปัญญา
    จึงจะพาให้พ้นทุกข์  สุขนิรันดร์

 
วันสำคัญ/วันเทศกาล
วันออกพรรษา
27 ตุลาคม
วันออกพรรษา
วันออกพรรษเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจาก
ที่ได้เสด็จจำพรรษาและแสดงพระธรรม  เทศนาโปรดพระพุทธมารดา    

เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากการ
จำพรรษา สามารถจาริกไปในที่ต่าง ๆ และค้างแรม ในที่อื่นได้

วันออกพรรษานี้มีการทำปวารณาในหมู่
พระภิกษุสงฆ์ คือ การยอมให้พระภิกษุ อื่นว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน

สำหรับพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตร
เทโว  ซึ่งทำกันในบริเวณพระอุโบสถ โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนบุษบกล้อเลื่อน มีบาตร
ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูป แล้วใช้คนลาก
นำหน้า  พระภิกษุสงฆ์จะเดินตามพระพุทธรูป บรรดาพุทธศาสนิกชนจะยืน
เรียงรายเป็นแถวทั้งสองข้างทางเพื่อ
ตักบาตร   อาหารที่นิยมนำมาตักได้แก่ ข้าวสุก ข้าวต้มมัดใต้ และข้าวต้มลูกโยน